زالو درمانی

در سلامتکده طب سنتی رازی سینا زالو درمانی تحت نظر پزشک متخصص طب سنتی صورت میگیرد. زالو ها یک بار استفاده شده و بعد از مصرف گشته و غیر قابل استفاده مجدد   میگیرند. جهت رزرو وقت و آکاهی از شرایط و آمادگی های قبل و بعد زالو درمانی با شماره 09104500473 و 02632757511 تماس بگیرید

کلید واژه ها: زالو درمانی سلامتکده طب سنتی رازی سینا دکتر حمید شمسی باغبانان