بادکش درمانی

بادکش درمانی  تحت نظر پزشک متخصص طب سنتی به صورت سرد و گرم هر  در سلامتکده طب سنتی رازی سینا صورت میگیرد.

در نوع سرد فقط بادکش با دستگاه ساکشن صورت میگیرد ولی در نوع گرم از شعله اتش نیز استفاده میشود.

کلید واژه ها: بادکش سلامتکده طب سنتی رازی سینا دکتر حمید شمسی باغبانان